פתרונות לעסקים

 

ליווי וייעוץ עסקי

 
למי זה מתאים?
לעסקים מכל הסוגים ש...
 • לא מבינים בניהול עסק
 • לא מצליחים לגבות כספים
 • לא מצליחים לשלם לספקים
 • לא יודעים איך לעלות מדרגה
איפה ניתן השירות? בבית העסק עצמו ובמשרדו של פטריק כהן
אורך התהליך בהתאמה אישית לעסק ולבעליו
שלבי התהליך
 1. תיאום ציפיות
 2. איסוף מסמכים
 3. ניתוח ראשוני
 4. הגשת דוח ביניים ומסקנות ראשונות
 5. קביעת סדר הנושאים לטיפול
 6. מעקב אחר קבלת החלטות ויישומן בפועל
 7. המשך טיפול בהתאם לצורך עד לסיום התהליך
מסמכים נדרשים
 • דוחות כספיים של 3 השנים האחרונות חתומים ע"י רואה חשבון
 • מאזן בוחן של השנה הקודמת והנוכחית לא מבוקר / מאושר
 • פירוט חשבונות הבנק לפחות 6 חודשים אחורה (בקובץ אקסל)
 • פירוט כרטיסי אשראי 3 חודשים אחורה (בקובץ אקסל)
 • הרכב חוב מפורט בבנקים ומחוץ לבנקים
 • דוח 102 על הפקת תלושי משכורת

*ייתכנו דרישות נוספות בהתאם לסוג העסק
 

אבחון כללי

 
למי זה מתאים? לעסקים מכל הסוגים ש...
 • לא יודעים את הנתונים הבסיסיים של העסק
 • עובדים בלי סוף, אבל לא רואים כסף בסוף החודש
 • מתמודדים עם מסגרת אשראי שלא מתאימה יותר לעסק שגדל
 • הוצאותיהם הקבועות לא מועמסות כראוי
 • לקוחותיהם לא משלמים בזמן ומושכים תשלומים
איפה ניתן השירות? בבית העסק עצמו ובמשרדו של פטריק כהן
אורך התהליך עד 3 פגישות
שלבי התהליך
 1. תיאום ציפיות
 2. איסוף מסמכים
 3. ניתוח ראשוני
 4. התייחסות לנושאים חריגים
 5. הגשת דוח ביניים כולל מסקנות ראשונות
 6. דיון עם הלקוח ותיקון הדוח אם נדרש
 7. כתיבת דוח סופי כולל המלצות ותכנון תהליך מתבקש
 8. סיום התהליך
מסמכים נדרשים
 • דוחות כספיים של 3 השנים האחרונות חתומים ע"י רואה חשבון
 • מאזן בוחן של השנה הקודמת והנוכחית לא מבוקר / מאושר
 • פירוט חשבונות הבנק לפחות 6 חודשים אחורה (בקובץ אקסל)
 • פירוט כרטיסי אשראי 3 חודשים אחורה (בקובץ אקסל)
 • הרכב חוב מפורט בבנקים ומחוץ לבנקים
 • דוח 102 על הפקת תלושי משכורת
 • פירוט פיקדונות, קרנות וקופות גמל

*ייתכנו דרישות נוספות בהתאם לסוג העסק
 

בניית תוכנית עסקית

 
למי זה מתאים?
 • עסקים חדשים שנמצאים בשלבי הקמה
 • עסקים ששוקלים להשקיע במוצר / בשירות / בפרויקט חדש
 • עסקים שצריכים לספק תוכנית עסקית לבנק או לקרן
 • עסקים שרוצים להיות בטוחים בכדאיות העסק / פרויקט
איפה ניתן השירות? בבית העסק עצמו ובמשרדו של פטריק כהן
אורך התהליך עד 5 פגישות
שלבי התהליך
 1. תיאום ציפיות
 2. איסוף מסמכים
 3. חקר רעיונות
 4. ניתוח ראשוני
 5. התייחסות לנושאים חריגים
 6. חקר שוק
 7. בחינת כדאיות ההשקעה
 8. סדרת דיונים עם הלקוח
 9. סגירת הקונספט המתאים
 10. ניתוח סופי
 11. כתיבת תוכנית עסקית
 12. קבלת משוב מהלקוח
 13. תיקון הדוח אם נדרש
 14. הגשת הדוח לגורמים הרלוונטיים
 15. מתן תשובות לשאלות
 16. סיום התהליך
מסמכים נדרשים
  לעסק חדש:
  • הסבר כללי על הרעיון
  • הסכומים העומדים לרשות היזם
  • פרטים על מיקום העסק
  • קהל היעד הנבחר
  • בחינת ספקים
  • הציוד הנדרש
  • בחינת המתחרים
  • בחינת אלטרנטיבות

  לעסק ששוקל השקעה:
  • דוחות כספיים של 3 השנים האחרונות חתומים ע"י רואה חשבון
  • מאזן בוחן של השנה הקודמת והנוכחית לא מבוקר / מאושר
  • הסבר כללי על הרעיון
  • פרטים על ההשקעה הנדרשת
  • בחינת חלופות

  *ייתכנו דרישות נוספות בהתאם לסוג העסק
 

ניהול תפ"י בעסק

 
למי זה מתאים? עסקים בינוניים וגדולים מתחום התעשייה ש...
 • זרימת העבודה בהם משתבשת ברגע של לחץ
 • לקוחותיהם לא מקבלים בזמן את הסחורה
 • יש מספר צווארי בקבוק בתהליכיהם השונים
 • שוקלים הוצאת תהליכים החוצה עקב גדילה בפעילות
 • שוקלים לעבור לייצור עם קבלן משנה
איפה ניתן השירות? בבית העסק עצמו ובמשרדו של פטריק כהן
אורך התהליך לפחות 3 חודשים
שלבי התהליך
 1. תיאום ציפיות
 2. איסוף מסמכים
 3. חקר רצפת הייצור וזרימת התהליך
 4. בחינת רעיונות וטכנולוגיות חלופות
 5. הפעלת סקר כוח אדם כולל אפיון והגדרת תפקידים
 6. ניתוח ראשוני
 7. התייחסות לנושאים חריגים
 8. חקר אלטרנטיבות כולל אפשרות להוצאה לקבלני משנה
 9. בחינת חלופות וניתוח כלכלי לבדיקת החלופות
 10. סדרת דיונים עם הלקוח
 11. סגירת הקונספט המתאים
 12. ניתוח סופי
 13. בחינת חלופות מחשוב (אם לא קיים) או התאמה לתוכנה קיימת
 14. כתיבת זרימת התהליך עם חלופות
 15. הפעלת השיטה הידנית
 16. קבלת משוב ותיקון התהליך אם נדרש
 17. הגשת דוח עם הנחיות לגורמים הרלוונטיים
 18. מתן תשובות לשאלות
 19. הפעלה ממוחשבת של התהליך (אם ניתן)
 20. קביעת מדדי בקרה בתהליך
 21. הפקת דוחות תקופתיים
 22. השוואת מדדי החברה למדדי שוק אקוויוולנטיים
 23. תיקון ושיפור התהליך בהתאם לתוצאות המתקבלות
 24. תיקון המסמכים וההוראות בהתאם לשיפור שהושג
 25. סיום תהליך הייעוץ
 26. בקרה תקופתית ותכנון שיפורים בהתאם
מה נדרש מהלקוח?
 • גישה לנתונים ולעובדים
 • פתיחות ושיתוף פעולה לאורך כל התהליך
 • עזרה בהפעלת המסקנות וביישומן
 • זמינות לישיבות בהתאם לצורך
 

מדע הקניות – עיצוב סביבה קמעונאית

 
למי זה מתאים? עסקים קמעונאיים שבהם...
 • החנות כבר לא נראית טוב
 • כמות הלקוחות שנכנסים הולכת ודועכת
 • המלאי לא תואם את המכירות בפועל
 • סידור המדפים לא מזמין את הלקוחות
 • החנות חשוכה וקשה להתמצא בה
איפה ניתן השירות? בבית העסק עצמו
אורך התהליך כחודשיים
שלבי התהליך
 1. תיאום ציפיות
 2. איסוף מסמכים ונתונים ממוחשבים
 3. חקר רצפת המכירה
 4. בחינת רעיונות ואופציות להשקעה
 5. הפעלת סקר כוח אדם כולל אפיון והגדרת תפקידים
 6. ניתוח ראשוני
 7. התייחסות לנושאים חריגים
 8. ניתוח כלכלי
 9. סדרת דיונים עם לקוח
 10. סגירת הקונספט המתאים עם מעצב
 11. ניתוח סופי
 12. קביעת מדדי בקרה בתהליך
 13. הפקת דוחות תקופתיים
 14. השוואת מדדי החברה למדדי שוק אקוויוולנטיים
 15. תיקון ושיפור התהליך בהתאם לתוצאות המתקבלות
 16. הצגת פרויקט מצד המעצב
 17. אישור לקוח
 18. הפעלת קבלני משנה
 19. סידור החנות
 20. פתיחה חגיגית
 21. סיום תהליך הייעוץ
 22. בקרה תקופתית ותכנון שיפורים בהתאם
מה נדרש מהלקוח?
 • גישה לנתונים ולעובדים
 • פתיחות ושיתוף פעולה לאורך כל התהליך
 • עזרה בהפעלת המסקנות וביישומן
 • זמינות לישיבות בהתאם לצורך
 • אישורים וחתימות על הזמנות ספקים נוספים
 • פתרונות משלימים
 • ניהול מועדון לקוחות
 • ניהול PRIVATE LABEL
 • מיתוג: בניית אתרים, דפי נחיתה, הפקות טלוויזיה, פרסומות וכדומה
 • הדרכת אנשי מכירות
 • אחסון אתר
 • ועוד
 •  

  הורדת העלויות הכלליות של העסק

   
  למי זה מתאים? עסקים בינוניים ומעלה עם לפחות 30 עובדים ובהיקף הוצאות כלליות שעולה על 100,000 ₪ לחודש ש...
  • מתמקדים בהורדת עלויות רכש ישירות מבלי לשים לב להוצאות הכלליות
  • רבים עם הספק הראשי על כל שקל, אך לא שמים לב שעלות החשמל בחנויות מגיעה ל-200,000 ₪ בחודש
  • שוקלים להחליף טכנולוגיית ייצור
  • משלמים סכומים לא הגיוניים על רכבים
  • שכחו לקרוא את האותיות הקטנות בהסכם הסלולר
  איפה ניתן השירות? בבית העסק ובמשרדו של פטריק כהן
  אורך התהליך עד 3 חודשים
  שלבי התהליך
  1. תיאום ציפיות
  2. קביעת הנושאים לטיפול (מומלץ להתחיל עם פיילוט על נושא בוער)
  3. איסוף מסמכים
  4. ניתוח ראשוני
  5. התייחסות לנושאים חריגים
  6. תיקון הדוח בהתאם
  7. הגשת דוח ביניים כולל מסקנות ראשונות
  8. דיון עם הלקוח ותיקון הדוח אם נדרש
  9. כתיבת דוח סופי כולל המלצות ותכנון תהליך מתבקש
  10. בחירת נושאים נוספים בהתאם לצורך
  11. חזרה על התהליכים הקודמים בנושא הספציפי
  12. סיום התהליך
  מסמכים נדרשים
 • חוזים חתומים ונספחים של הנושאים הרלוונטיים
 • פירוט חשבונות 3 חודשים אחורה (בקובץ אקסל)
 • דוחות צריכה ושימושים של השירות

 • *ייתכנו דרישות נוספות בהתאם לסוג העסק
  מה נדרש מהלקוח?
  • זמינות לתהליך בעת קבלת החלטות
  • חתימה על חוזים מתחדשים או חדשים

  *ייתכנו דרישות נוספות בהתאם לסוג העסק